top of page

Photo by: © Per Heimly

OZAS Band Official Site:
Sámi music - luohti / yoik and art.

      OZAS

«Ozat nu čábbát hervejuvvon

Dološáhkuid árvvuiguin devdojuvvon

Váimmuid lagamusas

Sudjejuvvon, seailluhuvvon

Gokčojuvvon linniin

Čiŋahuvvon silbašielain»

bottom of page